Асосий саналар

Аэропортда кутиб олиш

Анжуман иштирокчиларини рўйҳатга олиш

1 июн – 30 сентябр 2020

2020г

Маъруза ва кўргазмали маърузаларга тезислар қабул қилиш

1 май - 30 август 2020

2020г

Меҳмонхоналарни бронлаш

1 октябргача

2020г

Анжуман ўтказиш кунлари

3-8 ноябр

2020г

Йўналишлар бўйича анжуман шўъбалари

1-Шўъба

Янги биологик фаол моддаларни излаб топиш (оқсиллар, пептидлар, нуклеотидлар, углеводлар, қуйи молекуляр бирикмалар)

2-Шўъба

Биологик фаол бирикмалар тузилиши ва таъсир механизмини тадқиқ қилишнинг физик-кимёвий усуллари. Тузилиш-функция ўзаро боғлиқлиги

3-Шўъба

Ферментлар кимёси ва биологияси

4-Шўъба

Маълумотлар интеграциясининг омикс технологиялари: геномика, протеомика, пептидомика, метаболомика

5-Шўъба

Биологик фаол бирикмалар асосида инновацион дори воситалари. Фармакоинформатика: дори воситаларини излаб топиш ва моделлаштириш

6-Шўъба

Биоинженерия ва биотехнология (жумладан, ўсимликлар биотехнологияси)